2019. május 20., hétfő

Mintaterv ötletpályázat


Mint köztudott, a Nemzeti Mintaterv ötletpályázat beadási határidejét egy hónappal meghosszabbították a kiírók (új határidő: július 31.), így reális esélyt kaptak a pályázni szándékozó hallgatók, hogy az évvégi tervleadások után el tudják készíteni pályázatukat. Az ötletpályázat kapcsolódni tud akár a tanszék által meghirdetett TDK kutatáshoz is.

A tanszék felajánlja a konzultációs segítségét a pályázaton részt vevő hallgatóknak, hallgatói csoportoknak, akár a TDK-val összekapcsolva, akár attól függetlenül. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, keresse a tanszék oktatóit!

TDK előregisztráció május 30-ig itt: bit.ly/tdkreg

2019. május 16., csütörtök

típusterv családi házra – TDK szekció kiírás

témakiíró: Vincze László
témavezető: a tanszék bármely oktatója
szekció: művészeti/alkotó  

Hazánkban a lakhatás leginkább elfogadott és működő színtere a családi ház. A hozzá tartozó kerttel, udvarral teljes életteret kínál, ezzel a társasházi, többlakásos létforma nem tud konkurálni. Akkor sem, ha a korszerű lakhatás kérdéseire, problémáira a megfelelő válaszokat az alacsony–intenzív, szövetes lakóstruktúrák jobban reprezentálják.
Az építés jellege, a felhasznált anyagok és szerkezetek sokrétű alkalmazhatósága a korszerűséget, az adott gazdasági, technológiai fejlettséget hivatott képviselni. A családi ház építés régiónként képes a hagyományokhoz kapcsolódni, arra építeni, magát kulturálisan megkülönböztetni.

A 60-as években megjelent magyarországi típusterv gyűjtemények azt a célt szolgálták, hogy az építtető számára legmegfelelőbb, átgondolt tervanyagot szolgáltasson a ház építéséhez. Napjainkban a fejlett ipari háttér lehetővé teszi új szemléletű, a gazdaságosságot, a variabilitást, innovatív eszközöket alkalmazó, a megújuló energiákat hasznosító családi ház tervgyűjtemények kidolgozását. A környezettudatos gondolkodás, a fenntartható működés, a szociális felelősség elmélyítése új szemléletet követel meg.

A TDK célja a 20. század hazai és a kortárs nemzetközi tipizált családi ház építési rendszerek megismerése mellett újragondolni a hazai típusterveket a 21. század építészeti igényeinek és a társadalmi helyzeteinek megfelelően. A témakör széles, a pályázat fókuszálhat high-tech előregyártott házakra vagy az egyszerűbb technológiai igényű önerős építkezésekre, de koncentrálhat olyan speciális igényekre, mint a micro házakra, a bővíthető vagy variábilis rendszerek vagy a mobil otthonok.

Érdeklődéssel várja a tanszék azon hallgatók jelentkezését, akik érzékenyek a lakhatási kísérletekre, akik hisznek az előregyártás, típus rendszerek egyre nagyobb térnyerésében, korszerű technológiák innovatív alkalmazásában, akik elfogadják, hogy ma a legnagyobb társadalmi–politikai valamint építész szakmai kihívás a lakhatás jövőbe mutató, korszerű mintáinak kidolgozása.

Benyújtandó munkarészek: a koncepciót bemutató rajzok és m 1:100 kidolgozottságú alaprajzok, metszetek, homlokzatok a megértéshez szükséges számban, látványtervek valamint a tervezést támogató rövid tanulmány.

A felkészülést a koraőszi időszakban rövid tanszéki workshopok segítik.


Május 20-án 14 órakor Dankó Zsófi, Sugár Péter és Vincze László témakiírók közös tájékoztatót tartanak a tanszéken, amelyre minden érdelkődőt szeretettel várunk. 

A tanszéki TDK-szekciókra online űrlapon tudtok regisztrálni május 30-ig. A regisztráció segít, hogy értesíteni tudjunk még a nyári szünet előtti tdk-eseményekről, megbeszélésekről; igény esetén segítsük a konzulensválasztást.

csáo – TDK szekció kiírás

témakiíró: Dankó Zsófia
témavezető: a tanszék bármely oktatója
szekció: művészeti/alkotó 
A korábbi évek szociális lakhatási témája idén is folytatódik!

A Családok Átmeneti Otthona a nehéz helyzetű, különböző ok miatt a lakhatásukat elvesztő családoknak nyújt átmeneti menedéket és segítséget. Miképpen lehet a hajléktalanság problémáját megoldani és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő családoknak védett, minél olcsóbb, a társadalmi visszailleszkedésüket, a továbblépésüket támogató, időszakos lakást kialakítani?

A CSÁO – közösségi lakóhely legyen egy olyan változó összetételű és létszámú, kiszolgáltatott családok (40 fő) számára tervezett átmeneti szállás, amely biztonságos, kényelmes és otthonos környezetet teremt a bentlakóknak. Térszervezése flexibilis tereivel feleljen meg a változtathatóság igényeinek. A családok életciklusát figyelembe véve, az ésszerűen kialakított privát tereken kívül a minőségi együttlétre alkalmas közösségi terekre is gondolni kell a tervezés során. Az ideiglenes otthon legyen tartós és értékőrző. Fontos szempont a környezeti a fenntarthatóságra, a lehető leggazdaságosabb megépítésre és az egyszerű fenntartási, üzemeltetési igényekre való törekvés.

A TDK feladat a szociálisan rászoruló emberek lakhatási kérdésére, a szociálisan elkötelezett építészetre, a társadalmi felelősségvállalására és az empátiára fókuszál. A kutatás során javasolt más szakterületekkel (pl. környezetpszichológiával, szociológiával, szociális munkással) való egyeztetés is. A felkészülést a kora őszi időszakban rövid tanszéki workshopok segítik.

A CSÁO művészeti/alkotói szekció építészeti terveitől és a hozzá tartozó dolgozataitól kísérletező, újító szemléletet remélünk. A szociális építészet területén, ahol a legrászorultabbakról van szó, ott a legfontosabb, hogy a legnehezebb helyzeteket is meg kell oldani, és elég invencióval, természetességgel a mértéktartó, az egyszerű ház is lehet eredeti, minőségi.

A felkészülést a koraőszi időszakban rövid tanszéki workshopok segítik.


Május 20-án 14 órakor Dankó Zsófi, Sugár Péter és Vincze László témakiírók közös tájékoztatót tartanak a tanszéken, amelyre minden érdelkődőt szeretettel várunk.

A tanszéki TDK-szekciókra online űrlapon tudtok regisztrálni május 30-ig. A regisztráció segít, hogy értesíteni tudjunk még a nyári szünet előtti tdk-eseményekről, megbeszélésekről; igény esetén segítsük a konzulensválasztást.

a kép forrása: https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-08-21-mashabas-rdp-and-social-housing-audit-plan-draws-criticism/

téglagyári emlékhelyek – TDK szekció kiírás

témakiíró: Sugár Péter 
témavezető: a tanszék bármely oktatója  
szekció: művészeti/alkotó  A magyarországi holokauszt egyik jellemző sajátossága, hogy a vidéki zsidóság deportálásának leggyakoribb első állomása a legközelebbi téglagyárakban volt, ahol embertelen körülmények között, a teljes bizonytalanságban őrizték a fogvatartottakat a transzportok vagy a halálmentek elindításáig. Ezeket a gyűjtőhelyeket kivétel nélkül a magyar hatóságok állították fel és magyar csendőrök őrizték.

Méltó kegyeleti gesztus lenne, ha a gyűjtőhelyül szolgáló egykori téglagyárakat vagy azok meghatározható helyét megjelölnénk. Az előzetes felmérés szerint mintegy 20-30 olyan helyet ismerünk, ahol téglagyári gyűjtőhely volt, akár áll még ott gyár vagy sem.

A TDK-kutatás célja az, hogy kiválasztva három karakteres helyet, a hallgatók tervjavaslatot készítsenek a helyek megjelölésére. A koncepció vonatkozhat az összes hely megjelölésére alkalmas eszközrendszerre is, de a helyenkénti egyedi megoldások is lehetségesek, – ez is koncepcionális kérdés. Fontos szempont, hogy az emlékhelyek egy zarándokút részeit fogják képezni.

Benyújtandó munkarészek:
– tervjavaslatok: a koncepció szolgálatának és a megértésnek megfelelő léptékben és részletességgel, makettel;
– rövid tanulmány, amely a feladat mélyebb megértését és a koncepció kialakítását szolgálja.

A felkészülést a koraőszi időszakban rövid előadások, közös konzultációk segítik.


Május 20-án 14 órakor Dankó Zsófi, Sugár Péter és Vincze László témakiírók közös tájékoztatót tartanak a tanszéken, amelyre minden érdelkődőt szeretettel várunk.

A tanszéki TDK-szekciókra online űrlapon tudtok regisztrálni május 30-ig. A regisztráció segít, hogy értesíteni tudjunk még a nyári szünet előtti tdk-eseményekről, megbeszélésekről; igény esetén segítsük a konzulensválasztást.

az eredeti kép forrása: http://egykor.hu/budapest-iii--kerulet/obudai-becsi-uti-teglagyar/3922

2018. október 4., csütörtök

Szociális Lakásépítés TDK tájékoztatóMegbeszélést tartunk a Szociális Lakásépítés TDK művészeti alkotások szekcióról, a TDK kiállításról és a prezentációról. Mindenkit várunk szeretettel!

helyszín: BME K273
időpont: 2018. október 8. (hétfő) 12:00

2018. szeptember 14., péntek

Velencétől Velencéig - Letölthető anyagokA Velencétől Velencéig művészeti alkotások TDK szekció feladatkiírása innen tölthető le.

Az indító prezentáció innen tölthető le.
A helyszínrajz innen tölthető le.
A Kari kiírás határidőkkel és formátumokkal innen tölthető le.

további információ és jelentkezés:

Weiszkopf András
weiszkopf.andras@lako.bme.hu

2018. szeptember 7., péntek

Szociális Lakásépítés TDK tájékoztató


Tájékoztató alkalmat tartunk a Szociális Lakásépítés TDK művészeti alkotások szekcióról.  Mindenkit várunk szeretettel!

helyszín: BME K273
időpont: 2018. szeptember 13. (csütörtök) 14:00

TDK témakiírások itt elérhetőek el.
Kari TDK tájékoztató füzet itt elérhető

Weiszkopf András
weiszkopf.andras@lako.bme.hu